EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Инженер стандартизация на електромате-риали и услуги
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Инженер стандартизация на електромате-риали и услуги

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Дефинира необходимостта от материали и услуги в дружеството;
• Следи за промените в нормативната база и стандартите, свързани с материали и услуги, и ин-формира отделите в дружеството при настъпили промени;
• Изготвя техническата документация, участва в комисии за избор на доставчици за материали и услуги по реда на ЗОП;
• Подпомага организацията, координацията и контрола на Централен склад и складовете по райони;
• Анализира и предприема мерки за подобрение на сключените договори – промяна на прог-нозните количества и на техническите изисквания към материалите и услугите;
• Участва в инвентаризации на складовете и изготвя предложения за брак на неизползваемите материали;

Изисквания и необходими умения

• Висше електротехническо образование;
• Минимум 5 години опит в сходни дейности;
• Познаване на материалите, електромонтажните и други дейности свързани с изграждане и експлоатация на електроразпределителната мрежа средно и ниско напрежение;
• Добро ниво на компютърни умения и опит в работата с MS Office пакет - Word, Excel, PowerPoint;
• Шофьорска книжка, кат. Б, активен шофьор;
• Прецизност, комуникативност и добри умения за работа в динамична среда;

Ние Ви предлагаме

• Работа в стабилна международна компания с установени правила и високи стандарти;
• Обучения, свързани с Вашето професионално и личностно развитие;
• Отлични условия на работа и богат пакет от социални придобивки;
• Привлекателна локация в центъра на Пловдив;


Срок за кандидатстване: 24.09.2021 г.
Ако това предложение Ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо. Моля, използвайте бутона „Кандидатствай“.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по сми-съла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Дек-ларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

VCD